RATUJMY ISTOTĘ

Z powodu zaniedbań urzędników nasza wyjątkowa szkoła może przestać istnieć.

WESPRZYJ NAS

Wskutek działań Burmistrza Wieliczki, który zamiast wspierać, działa na jej szkodę nasze dzieci mogą stracić szkołę!

Nie wypłacając nam dotacji doprowadził szkołę na skraj upadku.

Bez pomocy zginie miejsce, które daje dzieciom szansę, jakiej nie dostały i nie dostaną nigdzie indziej.

Pomóżcie nam uratować miejsce, które daje naszym dzieciom szansę na rozwój i szczęśliwe dzieciństwo.

PRZEJDŹ DO ZRZUTKI

Istota działa od 2004 r. W oparciu o pedagogikę waldorfską uczymy i dajemy wsparcie każdemu, kogo przyjmiemy pod swoje skrzydła.

Istota to dzieci, które trafiają do nas niezależnie od zasobności portfela rodziców, niezależnie od tego, jak dobrze sobie radzą. Szkoła Istota jest jedyną tak działającą placówką w Polsce.
Nie chcemy, żeby nasze dzieci musiały szukać nowej szkoły!

Istota to nauczyciele – fantastyczne grono zaangażowanych pedagogów. Ludzi, dla których to, co robią, jest pasją i powołaniem przez duże P.
Nie chcemy, żeby musieli szukać nowej pracy!

Bezprawne działanie Burmistrza Wieliczki zagraża istnieniu naszej szkoły! Sprawa jest ewidentna – prawo stoi po naszej stronie, odmowa dotacji dla szkoły jest niezgodna z prawem. Każda szkoła w Polsce musi być dotowana. Wygramy sprawę w sądzie na pewno, ale zanim wygramy, musimy jakoś funkcjonować bez należącej się nam dotacji. Za rok my wygramy sprawy sądowe, dostaniemy dotację i odszkodowanie, ale szkoła może wcześniej przestanie istnieć...

Burmistrz gra na zwłokę. Dla urzędników to kolejne pisma i sprawy sądowe. Dla nas to dzieci, które fantastycznie się rozwijają w naszej szkole i nauczyciele, którzy tworzą świetne grono pedagogiczne. Nie chcemy, żeby przez głupi urzędniczy upór placówka tworzona sercem przestała istnieć.

Żeby ratować Istotę potrzebujemy 100.000 złotych – tyle potrzeba, żeby nasi nauczyciele mogli dostawać wynagrodzenie przez najbliższe 4 miesiące.

Pomóżcie Istocie, pomóżcie dzieciom wzrastać w przestrzeni wspierającej i przyjaznej.

Nagranie materiału wyemitowanego przez Program 3 Polskiego Radia:

Szkoła Istota działająca od 2004 roku przeniosła lokalizację do Wieliczki.

Zgodnie z prawem oświatowym nie można przenieść placówki z gminy do gminy - należy zarejestrować formalnie nową szkołę. Ustawa Prawo Oświatowe określa dokumenty, które powinno się złożyć do Jednostki Samorządu Terytorialnego. Urząd w zakresie Ustawy ma wyznaczoną rolę „notariusza”, który sprawdza komplet dokumentacji i w określonym ustawą terminie (maksymalnie 30 dni) dokonuje wpisu jednostki do wykazu szkół.


W sierpniu 2017 roku organ prowadzący Szkołę Istota - Fundacja Istota - złożył wymaganą dokumentację. Przy jej składaniu zostaliśmy kuriozalnie poinformowani przez urzędniczkę, że Burmistrz nie wpisuje żadnych szkół i przedszkoli - bo nie. Burmistrz nie ma w tym zakresie żadnej legitymacji prawnej. Po naszych monitach w październiku dostaliśmy pisemną odpowiedź o wydłużeniu terminu ze względu na poziom skomplikowania sprawy (sic!). Po kolejnym miesiącu i kolejnym podobnym piśmie wystosowaliśmy ponaglenie dotyczące wpisania szkoły do rejestru, którego adresatem zgodnie z przepisami jest Małopolski Kurator Oświaty a fizycznie pismo składa się u Burmistrza. Ponaglenie zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego powinno trafić do Kuratora w ciągu 7 dni. Nasze przeleżało się u Burmistrza półtorej miesiąca. Nowo zatrudniona w końcówce listopada dyrektor Wydziału Edukacji w Wieliczce rozpoczęła rozmowę z nami od przeproszenia w imieniu Urzędu oraz deklaracji, że na dniach sprawa będzie zakończona. Po tygodniu i jak sądzimy zapoznaniu się z wytycznymi Burmistrza zaczęła porozumiewać się za pomocą monosylab.

Kurator wydał postanowienie o bezczynności i nakazał dokonanie wpisu szkoły

Wpis został nam przekazany w momencie osobistej wizyty, w trakcie której poinformowaliśmy o złożeniu skargi do WSA na bezczynność Urzędu. Dokonano go 29 grudnia.


Co z pisma nie wynikało, a okazało się po sprawdzeniu w rejestrze, Burmistrz dokonał wpisu szkoły i oznaczył rozpoczęcie jej działalności rok później od wnioskowanego


Dotacja przysługuje każdej szkole w Polsce, która w odpowiednim terminie złoży wniosek o dotację do Urzędu Miasta i Gminy. Złożyliśmy. Pismo o odmowie wypłaty dotacji dostaliśmy pod koniec stycznia z informacją, że jej nie dostaniemy, bo wpis został dokonany za późno…. WSA wydało wyrok w pierwszej sprawie o bezczynności organu obciążający Burmistrza. Druga skarga dotycząca odmowy wypłaty dotacji została na posiedzeniu Sądu rozbita na dwie. Sąd sam na podstawie dokumentów dopatrzył się możliwości umyślnego dokonania późniejszego i błędnego wpisu wpisu i najpierw chce procedować tą część. Burmistrz używa argumentu o zbyt późnym wpisie do ewidencji szkól jako powodzie, dla którego odmówił wypłacenia dotacji sam powodując to opóźnienie. Po zakończeniu tego postępowania Sąd chce zająć się odmową wypłacania dotacji. Merytorycznie - dla nas bardzo dobry kierunek. Faktycznie - czas prawomocnego zakończenia spraw, a mamy dwuinstancyjność i Burmistrz odwoływać się będzie dla zasady - ostateczne rozstrzygnięcia pomimo wyśmienitego kierunku, po przejściu pełnej drogi procesowania zapadną może za rok. 


Szkoła tego okresu nie przetrwa bez źródła finansowania.

Istota na Instagramie